Renovatie Woning

Deze woning is reeds opgeleverd, na de renovatie die is uitgevoerd door Stichting Bow Asisteri.

Wat is renoveren?
Renoveren is het (gedeeltelijk) vernieuwen van een bestaand pand. Dit kan betekenen dat het wordt hersteld, veranderd of vergroot. Wanneer een pand geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of vervangende nieuwbouw.

Contact
Is uw woning ook aan renovatie toe? Neem ook dan contact met ons op.